Forside Bliv medlem Vedtægter Kontakt bestyrelsen Faste aktiviteter Andre aktiviteter Udflugter Fotogalleri Faglige SeniorerSeniorklubben Ejby

Skriv til Webmaster, hvis du opdager fejl på siden

Vedtægter for 3F Seniorklubben Ejby,

Middelfart Kommune af den 8/3 1983.


§ 1.

Klubben startede i 1983 da var navnet EFTERLØNSKLUBBEN for Ejby og Omegn. Efter ca. 6 år ændres navnet til: Ældre-og Efterlønsklubben for Ejby og Omegn. Ændret 30/3 2011 til: 3F Seniorklubben Ejby, Middelfart Kommune.


§ 2.

Formål

Klubbens formål er at samle efterlønsmodtagere/pensionister og andre, som har lyst til at deltage i klubbens arrangementer


§ 3.

Regnskabsåret skal fremover gå fra 1. januar til 31. december. Vedtaget på generalforsamlingen den 15. april 2009.

Tegningsberettigede er formand og kasserer.

(vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2019)§ 4.

GENERALFORSAMLING

Klubben afholder generalforsamling èn gang årligt i marts måned med følgende dagsorden:

Punkt   1. Valg af dirigent

Punkt   2. Bestyrelsens beretning

Punkt   3. Regnskab

Punkt   4. Kontingent

Punkt   5. Indkomne forslag

Punkt   6. Valg af bestyrelse m.m

a) Bestyrelse ( 5 medl.)

b) Bestyrelsessuppl.(2 medl.)

c) Bilagskontrollanter (2 medl.)

d. Bilagskontrollant-suppleant 1medl.


§ 5.

BESTYRELSEN

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen ,

således at formand og kasserer afgår skiftevis.


§ 6.

SUPPLEANTER

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, for 2 år, således at de afgår skiftevis. I tilfælde af at der ingen suppleanter er vælges en for 2 år og 1 for et år.


§ 7.

BILAGSKONTROLLANTER

Der vælges 2 bilagskontrollanter , således at de afgår skiftevis.I tilfælde af at der ingen bilagskontrollanter er:vælges en for 2 år og en for 1 år.


§ 8.

Der vælges en Bilagskontrollantsuppleant.


§ 9.

INDKALDELSELSE

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftlig til alle medlemmer af klubben senest 2 uger før afholdelsen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.


§ 10.

KONTINGENT

Generalforsamlingen fastsætter hvert år kontingentet, som betales èn gang årligt.


§ 11.

Klubbens opløsning kan kun ske på en ordinær generalforsamling ved simpelt flertal. Ved opløsning skal klubbens økonomiske midler gå til: Beboerne på "Egebo" Anlægsvej 9, 5592 Ejby.


VEDTAGET PÅ STIFTENDE GENERALFORSAMLING i EJBY DEN 8. MARTS 1983. NAVNEÆNDRING PÅ GENERALFORSAMLING DEN 5. APRIL 2006. NAVNEÆNDRING PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 30.MARTS 2011. ÆNDRING AF FORMÅL PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 20. MARTS 2014


Klik her for en printvenlig udgave