Forside Bliv medlem Vedtægter Kontakt bestyrelsen Faste aktiviteter Andre aktiviteter Udflugter Fotogalleri Faglige SeniorerSeniorklubben Ejby

Skriv til Webmaster, hvis du opdager fejl på siden

Vedtægt for 3f Seniorklubben Ejby,

Middelfart Kommune af den 8/3 1983.


§ 1.

Klubben startede i 1983. Da var navnet Efterlønsklubben for Ejby og Omegn. Efter ca.6 år ændredes navnet til: Ældre- og Efterlønsklubben for Ejby og Omegn. Ændret 30/3 2011 til: 3f Seniorklubben Ejby, Middelfart Kommune.


§ 2.

Formål:

Klubbens formål er at samle efterlønsmodtagere og andre, som har lyst til at deltage i klubben arrangementer.


§ 3.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Vedtaget på generalforsamlingen den 15. april 2009. Tegningsberettigede er formand og kasserer (vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2019).


§4.

GENERALFORSAMLING

Klubben afholder generalforsamling én gang årligt i marts måned med følgende dagsorden:

Punkt  1. Valg af dirigent

Punkt  2.  Bestyrelsens beretning

Punkt  3.  Regnskab

Punkt  4.  Kontingentfastsættelse

Punkt  5.  Indkomne forslag

Punkt  6.  Valg af bestyrelse m.m.

a) Bestyrelse (7 medl.)

b) Bestyrelsessuppleant (2 medl.)

c) Bilagskontrollant (2 medl.)

d)  Bilagskontrollant suppleant (1 medl.)

§ 5.

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer afgår skiftevis.


§ 6.

SUPPLEANTER

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år, og de afgår skiftevis. I tilfælde af, at der ingen suppleanter er, vælges én for 2 år og én for et år.


§ 7.

BILAGSKONTROLLANTER

Der vælges 2 bilagskontrollanter, og de afgår skiftevis. I tilfælde af, at der ingen bilagskontrollanter er, vælges én for 2 år og én for 1 år.


§ 8.

Der vælges en bilagskontrollantsuppleant hvert år.


§ 9.

INDKALDELSE

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt til alle medlemmer af klubben senest 2 uger før afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.


§ 10.

KONTINGENT

Generalforsamlingen fastsætter hvert år kontingentet, som betales én gang årligt.


§ 11.

Klubbens opløsning kan kun ske på en ordinær generalforsamling ved simpelt flertal. Ved opløsning af klubben skal klubbens midler gå til: Beboerne på ”Egebo”, Anlægsvej 9, 5592 Ejby.

VEDTAGET PÅ STIFTENDE GENERALFORSAMLING I EJBY DEN 8. MARTS 1983. NAVNEÆNDRING PÅ GENERALFORSAMLING DEN 5. APRIL 2006. NAVNEÆNDRING PÅ GENERALFORSAMLING DEN 30. MARTS 2011. ÆNDRING AF FORMÅL PÅ GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2015. ÆNDRING AF TEGNINGSRET DEN 21. MARTS 2019. ÆNDRING AF MEDLEMSANTAL I BESTYRELSEN ÆNDRET DEN 17. MARTS 2022.

Klik her for en printvenlig udgave