Forside Bliv medlem Vedtægter Kontakt bestyrelsen Faste aktiviteter Andre aktiviteter Udflugter Fotogalleri Faglige SeniorerSeniorklubben Ejby

Skriv til Webmaster, hvis du opdager fejl på siden

Generalforsamling

Torsdag d. 17. Marts 2022 kl. 13.00

I Ejby Hallen

      

  Vi spiser Gule ærter kl. 12,00

Prisen herfor er 100,00 kr.


  Ca. kl. 13,00  Generalforsamling ifølge dagsorden.


   På valg for et år:

Aase Christensen - Grete Larsen

Suppleant: Susanne Hymøller     


På valg for to år:

Ove Andersen  -  Anton Larsen

  Ryon Jørgensen

Suppleant: Niels Pedersen  


Bilagskontrollant:

Erik Andersen      (for et år)

Ingelise Andersen (for to år)

  


 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

 skal være formanden i hænde 8 dage før.


 Vi slutter med bankospil (20 numre)


 Tilmelding  og betaling for spisning  senest  03 marts.

Foreningens reg.nr. Og kontonr.

0755-3230557526