Forside Bliv medlem Vedtægter Kontakt bestyrelsen Faste aktiviteter Andre aktiviteter Udflugter Fotogalleri Faglige SeniorerSeniorklubben Ejby

Skriv til Webmaster, hvis du opdager fejl på siden

Generalforsamling

Torsdag d. 21. Marts 2024 kl. 13.00

I Ejby Hallen

      

  Vi spiser Gule ærter kl. 12,00

Prisen herfor er 100,00 kr.

Tilmelding og betaling for spisning senest den 7. marts.


 Ca. kl. 13,00  Generalforsamling ifølge vedtægterne

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent/referent og stemmetæller
  1. Bestyrelsens beretning
  1. Regnskab ved kassereren
  1. Kontingentfastsættelse
  1. Indkomne forslag

På valg er: Ove Andersen, Anton Larsen, Ryon Jørgensen, Hans Peter Led

Hansen, samt suppleant: Niels Pedersen

Bilagskontrollant: Ingelise Andersen

Suppleant for bilagskontrollant : Tonny Mikkelsen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Vi slutter med bankospil (20 numre)

Tilmelding og betaling for spisning senest den 7. marts.

Foreningens reg.nr. Og kontonr.

0755-3230557526